Välkommen

Stiftelsen som bidrar till att utveckla vården för barn genom att stödja vetenskaplig forskning och undervisning.
Stiftelsen utdelar fondmedel till forskningsprojekt och undervisning främst inom den medicinska barnavården.
Anslagen avser framför allt att stödja nyetablerade projekt med hög klinisk relevans för pediatrik och som saknar stöd från stora anslagsgivare såsom Vetenskapsrådet, Barncancerfonden, EU etc.

Ansökningstid: Öppen från 15 september t.o.m 17 oktober 2022. 

Beslut till alla sökande gällande ansökningar 2021 är skickade via Webforum 25 november 2021. Tänk på att titta i skräpposten om du inte fått något beslut till din mail.

Stefan och Martina Ränks donation

Familjen Ränks donation förmedlas via Stiftelsen Samariten. Denna donation avser i första hand att stötta olika former av kliniska eller vetenskapliga utbyten inom ämnesområdet barnkardiologi t ex resetipendier och anordnande av möten/kongress.

Dessa medel kan sökas löpande på särskild blankett som du finner under rubrik rubriken Ansökan Ränks donation.

Nu är det åter igen möjligt att ansöka till Stefan och Martina Ränks donation!