I slutet av 1800-talet var barnsjukvården dåligt tillgodosedd, särskilt på söder i Stockholm. På initiativ av ”läkares och apotekares fruar” samlades medel in för en ny barnmottagning och 1890 flyttade barnsjukvården med 10 sängar in i kvarteret Postiljonen 17 på söder i Stockholm.

Verksamheten drevs till en början med privata donationsmedel under namnet Nya sjukhuset. År 1895 tog man namnet Barnsjukhuset Samariten. År 1899 hade man med hjälp av Jenny Lind och Alfred Nobel samlat in så mycket pengar att ett nytt barnsjukhus kunde byggas på marken som Stockholms stad upplät utan hyra. Det nya Barnsjukhuset Samariten på Krukmakaregatan invigdes 1909. Många framstående barnläkare, barnsjuksköterskor och barnsköterskor utbildades och verkade på Barnsjukhuset Samariten fram till dess nedläggning 1974. Stiftelsen Samariten bildades då som en fortsättning på den tidigare Stiftelsen Barnsjukhuset Samariten.

Stiftelsen Samaritens tillgångar baseras huvudsakligen på medel som donerats eller testamenterats till Barnsjukhuset Samariten och utgjorde ca 2 milj år 1974. Kapitalet har under åren ökat och 2011 ligger det på ca 26 miljoner kronor.

Stiftelsen Samariten erhöll 2006 en donation från Stefan och Martina Ränk för att specifikt stödja projekt inom barnkardiologisk forskning och utveckling. Familjen Ränk har de följande åren fortsatt att stödja svensk barnkardiologi och de medel som nu finns tillgängliga syftar till att stödja kliniska och vetenskapliga utbyten via t ex resestipendier samt anordnande av kliniska och vetenskapliga möten . För mer information och ansökningsformulär v g se  Ansökan Ränks donation.