Stefan och Martina Ränks donation

 

Nu är det åter igen möjligt att ansöka till Stefan och Martina Ränks donation.

Familjen Ränks donation förmedlas via Stiftelsen Samariten. Denna donation avser i första hand att stötta olika former av kliniska eller vetenskapliga utbyten inom ämnesområdena barnkardiologi och GUCH, t ex resestipendier och anordnande av möten/kongress. 

 

Stefan och Martina Ränks donation

Fondmedel för barnkardiologi Stiftelsen Samariten

Ansökan:

Ansökningsformulär (pdf) Ränks donation

Ansökan inskickas med e-post till stiftelsen.samariten@gmail.com.
Beslut meddelas inom 3 månader.