Stefan och Martina Ränks donation

Familjen Ränks donation förmedlas via Stiftelsen Samariten och finns att söka för 2018. Denna donation avser i första hand att stötta olika former av kliniska eller vetenskapliga utbyten inom ämnesområdet barnkardiologi t ex resestipendier och anordnande av möten/kongress.

Dessa medel kan sökas löpande under året på särskild blankett , se nedan. 

 

 

Stefan och Martina Ränks donation

Fondmedel för barnkardiologi Stiftelsen Samariten

Ansö̈kan för 2018:

Ansökningsformulär (pdf) Ränks donation

Ansö̈kan inskickas per post i ett original eller med e-post till stiftelsen.samariten@gmail.com.
Ansö̈kan kan gö̈ras lö̈pande under å̊ret till den 31 december 2018. Beslut meddelas inom 3 månader.