Stefan och Martina Ränks donation

Familjen Ränks donation förmedlas via Stiftelsen Samariten och finns att söka för 2019. Denna donation avser i första hand att stötta olika former av kliniska eller vetenskapliga utbyten inom ämnesområdet barnkardiologi t ex resestipendier och anordnande av möten/kongress.

Dessa medel kan sökas löpande under året på särskild blankett , se nedan. 

 

 

Stefan och Martina Ränks donation

Fondmedel för barnkardiologi Stiftelsen Samariten

Ansökan för 2019:

Ansökningsformulär (pdf) Ränks donation

Ansökan inskickas per post i ett original eller med e-post till stiftelsen.samariten@gmail.com.
Ansökan kan göras löpande under å̊ret till den 31 december 2019. Beslut meddelas inom 3 månader.