Stefan och Martina Ränks donation

 

Familjen Ränks donation förmedlas via Stiftelsen Samariten. Denna donation avser i första hand att stötta olika former av kliniska eller vetenskapliga utbyten inom ämnesområdet barnkardiologi t ex resestipendier och anordnande av möten/kongress.

 

Stefan och Martina Ränks donation

Fondmedel för barnkardiologi Stiftelsen Samariten

Ansökan för 2020:

Ansökningsformulär (pdf) Ränks donation

Ansökan inskickas med e-post till stiftelsen.samariten@gmail.com.
Beslut meddelas inom 3 månader.