Stefan och Martina Ränks donation

 

På grund av den pågående situationen med Coronaviruset så tar vi för tillfället inte emot ansökningar till familjen Ränks donation.

Familjen Ränks donation förmedlas via Stiftelsen Samariten. Denna donation avser i första hand att stötta olika former av kliniska eller vetenskapliga utbyten inom ämnesområdena barnkardiologi och GUCH, t ex resestipendier och anordnande av möten/kongress. 

 

Stefan och Martina Ränks donation

Fondmedel för barnkardiologi Stiftelsen Samariten

Ansökan för 2020:

Ansökningsformulär (pdf) Ränks donation

Ansökan inskickas med e-post till stiftelsen.samariten@gmail.com.
Beslut meddelas inom 3 månader.