Stefan och Martina Ränks donation

 

Familjen Ränks donation förmedlas via Stiftelsen Samariten. Denna donation avser i första hand att stötta olika former av kliniska eller vetenskapliga utbyten inom ämnesområdena barnkardiologi och GUCH, t ex resestipendier och anordnande av möten/kongress. 

Webformuläret är öppet för ansökan under perioderna nedan:

15 december - 15 januari
15 april - 15 maj
15 juli - 15 augusti

Beslut tas vid ordinarie styrelsemöten och meddelas via mail till den sökande. Styrelsen beviljar inte ansökningar som inkommit efter att möten/kongressen/vistelsen ägt rum, dvs ansökan skall ske på förhand. 

Ansökan sker i Webforum via länk nedan:

Ansökan Stefan och Martina Ränks donation

Stefan och Martina Ränks donation

Fondmedel för barnkardiologi Stiftelsen Samariten