Här publiceras beviljade anslag och stipendier

 

Samariten 2018

 

Samariten 2017

 

2014 har Stiftelsen Samariten fördelat forskningsbidrag och stipendier enl nedan: 

<<Listan>>