Här publiceras beviljade anslag och stipendier

Samariten 2023

Samariten 2022

Samariten 2021

Samariten 2020

Samariten 2019

Samariten 2018

Samariten 2017

2014 har Stiftelsen Samariten fördelat forskningsbidrag och stipendier enl nedan: 

<>